Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater

Byggebransjens våtromsnorm

Desember 2017
BVN 20.051
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 20.051

Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater

Dette bladet og BVN 20.050 gjengir minimumskrav til planlegging og utførelse av våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis.

Dette bladet tar for seg krav til sanitærinstallasjonene og overflatene i rommet, mens BVN 20.050 tar for seg krav til selve rommet.

Søknadsplikten omtales ikke i dette bladet.

  Fig. v

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement.

Desember 2017 ISSN 2387-6336