Utvendig og innvendig kledning
Beskriver utvendige kledninger (luftet kledning), som trekledning og kledninger med bygningsplater, samt innvendige kledninger. I tillegg beskrives overflatebehandling av utvendige og innvendige trekledninger.
432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing 542.101 Liggende og stående trekledning 542.201 Fasadekledning av metall 542.502 Utvendig kledning med plane plater 542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 543.101 Innvendig trepanel 543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger 543.613 Nedfôret himling 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 742.111 Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling 743.110 Eldre trepanel. Profiler, utbedring, utskifting 743.113 Eldre lister. Materialer, utbedring og overflatebehandling
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
524.213 Innervegger med trestendere 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling 543.424 Lydspredende flater (diffusorer) 543.434 Lydreflekterende flater 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 742.241 Fasaderengjøring 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer