Metallprodukter
Beskriver metaller og metallegeringer egnet for bruk til bygninger: bruksområder, overflatebehandlinger og materialegenskaper
571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper 571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering