Bygningsvern, restaurering og ombygging
Beskriver tiltak i forbindelse med bygningsvern, restaurering og ombygging av eksisterende bygninger
612.010 Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden - hovedtrekk og eksempler 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 612.020 Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner 612.052 Eldre måleenheter 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende 614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.804 Planlegging av rivearbeider 700.806 Gjennomføring av rivearbeider 720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger