Bygningsvern, restaurering og ombygging
Beskriver tiltak i forbindelse med bygningsvern, restaurering og ombygging av eksisterende bygninger

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger