Inneklima og fukt
Hvordan legge tilrette for godt inneklima i bygninger
220.330 Astma, allergi og inneklima 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.630 Statisk elektrisitet. Årsaker og konsekvenser 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt 540.222 Forebygging av statisk elektrisitet 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager 700.110 Byggskader. Oversikt 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.209 Prinsipper for miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.210 Omstilling til et miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 723.312 Etterisolering av betongvegger 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering