FDV
Beskriver hensyn i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og bygningsdeler
600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser 624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg 700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger 700.110 Byggskader. Oversikt 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 612.010 Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden - hovedtrekk og eksempler 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse 626.121 Brukerhåndbok for yrkesbygg 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering