FDV
Beskriver hensyn i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og bygningsdeler
600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser 624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg 700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger 700.110 Byggskader. Oversikt 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
311.109 Klimaundersøkelser 311.110 Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer 612.010 Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden - hovedtrekk og eksempler 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse 626.121 Brukerhåndbok for yrkesbygg 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 700.601 Rehabilitering av gamle bygårder