Brann
Beskriver brannsikkerhet i bygninger under prosjektering, utførelse og når bygningen er tatt i bruk
321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.025 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av prosjektering, utførelse og kontroll – oversikt 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 321.085 Brannteknisk prosjektering av overbygde gårder og gater 520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 520.308 Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand 520.310 Brannspredning via fasader 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere 520.322 Brannmotstand for vegger 520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg 520.380 Røykkontroll i bygninger 520.385 Nødvendig rømningstid ved brann 520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 550.361 Sprinkleranlegg 550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold 550.365 Boligsprinkleranlegg 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 620.050 Skadevurdering og planlegging av rehabilitering av brannskadde bygninger 626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 520.205 Massive treelementer. Typer og bruksområder 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 524.213 Innervegger med trestendere 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 552.135 Ildsteder og skorsteiner 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring