Overflatematerialer – maling og belegg
Beskriver ulike typer gulvbelegg: egenskaper, legging, vedlikehold samt malingstyper

Fagområdet behandles også i følgende anvisninger