Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom

Byggebransjens våtromsnorm

Høst 2015
BVN 60.005
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 60.005

Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom

Dette bladet beskriver kravene som Byggebransjens våtromsnorm (BVN) stiller til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom.

Hensikten med kvalitetssikring er å forebygge feil, oppdage feil og rette feil underveis. Et velfungerende kvalitetssystem er viktig for å unngå unødige endringsarbeider og reklamasjoner, og dermed viktig for god økonomi i bedriften.

Bladet viser hvordan BVN oppfyller myndighetenes krav til rutiner for kvalitetssikring av våtromsarbeider.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement.

Høst 2015 ISSN 2387-6336