Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom

Byggebransjens våtromsnorm

Høst 2015
BVN 60.005
Printet av uinnlogget bruker 18.07.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

BVN 60.005

Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom

Høst 2015

Dette bladet beskriver kravene som Byggebransjens våtromsnorm (BVN) stiller til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom.

Hensikten med kvalitetssikring er å forebygge feil, oppdage feil og rette feil underveis. Et velfungerende kvalitetssystem er viktig for å unngå unødige endringsarbeider og reklamasjoner, og dermed viktig for god økonomi i bedriften.

Bladet viser hvordan BVN oppfyller myndighetenes krav til rutiner for kvalitetssikring av våtromsarbeider.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Våtromsnormen får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggebransjens våtromsnorm


Er du allerede abonnent?  Logg innHøst 2015 ISSN 2387-6336


Relevante anvisninger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister

Dagens regelverk

Vær obs på at anvisningen kan være utarbeidet i henhold til tidligere regelverk.

§ 13-15 Våtrom og rom med vanninstallasjoner § 13-9 Generelle krav om fukt § 15-5 Innvendig vanninstallasjon § 15-6 Innvendig avløpsinstallasjon § 2-1 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Generelt § 2-3 Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag

Tidligere utgaver

BVN 60.005 Krav til kontroll og arbeid i våtrom (2000-2008) BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom (2008-2012) BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom (2012-2015)