Klimaundersøkelser

Byggforskserien

Vår 2005
311.109
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.109

Klimaundersøkelser

Vår 2005

 

Fig. v

Fig. 11

Eksempel på hvordan værlagsdominerte vindforhold styres og avdempes av topografien. De framskutte kollene og åspartiene har sterke værlagspåkjenninger, mens en tilbaketrukket dal er mer skjermet og domineres av sitt eget lokalvindsystem.

 

Dette bladet omhandler lokalklima og klimaundersøkelser for kartlegging av arealer egnet for bebyggelse, for disponering av utearealer, og for vurdering av konsekvensene en eventuell utbygging vil få. Bladet behandler særlig vind- og snøforhold.

Kjennskap til vindens strømningsmønster er en forutsetning for å kunne redusere vindpåkjenningene og bedre uteklimaet i bebygde områder. Aktuelle tiltak behandles i Planløsning 311.110.

Dimensjonering av bygningskonstruksjoner og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2005 ISSN 2387-6328