Klimaundersøkelser

Byggforskserien

Vår 2005
311.109
Printet av uinnlogget bruker 24.06.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.109

Klimaundersøkelser

Vår 2005

 

Fig. v

Fig. 11

Eksempel på hvordan værlagsdominerte vindforhold styres og avdempes av topografien. De framskutte kollene og åspartiene har sterke værlagspåkjenninger, mens en tilbaketrukket dal er mer skjermet og domineres av sitt eget lokalvindsystem.

 

Dette bladet omhandler lokalklima og klimaundersøkelser for kartlegging av arealer egnet for bebyggelse, for disponering av utearealer, og for vurdering av konsekvensene en eventuell utbygging vil få. Bladet behandler særlig vind- og snøforhold.

Kjennskap til vindens strømningsmønster er en forutsetning for å kunne redusere vindpåkjenningene og bedre uteklimaet i bebygde områder. Aktuelle tiltak behandles i Planløsning 311.110.

Dimensjonering av bygningskonstruksjoner og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 
  For å lese mer må du kjøpe tilgang.

  BFS
  kr 1 156,67 pr. mnd.

  Byggforskserien komplett

  Delserie Planlegging
  kr 275,00 pr. mnd.

  Delserie Planlegging

  Enkeltanvisning
  kr 310,00

  Enkeltanvisning

  Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

  Se alle priser her

  Andre abonnement

  Prøveabonnement
  Gratis

  Prøveabonnement

  Studentabonnement
  fra kr 294,00

  Studentabonnement


  Les mer om Byggforskserien

  Er du allerede abonnent?   Logg inn