Energibehov i bygg
321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 421.625 Dagslysinnfall og sparepotensial for belysningsenergi 471.008 Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946 471.010 Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 472.212 Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 474.642 Termografering av bygninger 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper 573.430 Materialdata for vanndamptransport 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.314 Etterisolering av murvegger 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 725.403 Etterisolering av tretak 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak