§ 13-9

Generelle krav om fukt

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

323.111 Svalganger i boligbygninger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger

Byggdetaljer

421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen 523.231 Skallmurvegger 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 542.101 Liggende og stående trekledning 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.502 Utvendig kledning med plane plater 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter BVN 31.020 Utførelse av påstøp med betong, mørtel eller avrettingsmasse BVN 31.210 Gulv med innstøpte elektriske varmeenheter. Krav til oppbygning BVN 31.320 Systemer for vannbåret gulvvarme - planlegging og dimensjonering BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer BVN 41.310 Føringsveier for tappevann BVN 43.105 Baderom med badekar - planlegging og utførelse BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår BVN 56.110 Varmekabler og varmefolier. Produkter til elektrisk varme i gulvkonstruksjoner BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister