Byggteknisk forskrift (Kapittel 3 Dokumentasjon av produkter)

§ 3-1 Dokumentasjon av produkter til byggverk