§ 14-2

Krav til energieffektivitet

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

Byggdetaljer

Byggforvaltning