Avgrens søket

Kilder:

Byggforskserien
83
Planlegging
198
Byggdetaljer
118
Byggforvaltning
11
Byggebransjens våtromsnorm
0
Regelverket

SINTEF bokhandel (16)

PDS Handbooks Reliability of computerbased safety systems (PDS) kr 5 000,00
Reliability Data for Safety Instrumented Systems PDS Data Handbook 2013 Edition kr 3 600,00
Reliability Prediction Method for Safety Instrumented Systems PDS Method Handbook 2013 Edition kr 2 400,00
Vis alle
571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 541.412 Naturstein på innvendige golv 532.212 Trapper av betong og naturstein 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter 520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 517.341 Små skille- og støttemurer 517.112 Belegg på mindre veger og plasser 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 572.115 Tilslagsmaterialer for betong 544.102 Tekking med takskifer 517.342 Store støttemurer 741.204 Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder 721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer 742.303 Ettersyn av murte fasader 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse 517.421 Voller og skråninger 324.301 Utforming av trapper 520.063 Alkalireaksjoner i betong. Skademekanisme og regelverk ved nybygging 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk 742.241 Fasaderengjøring 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 520.067 Frostnedbrytning av betong og andre porøse byggematerialer 542.301 Murt forblending 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder 700.127 Flytting av trehus ved demontering 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 614.022 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering 541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder 573.420 Lyddata for materialer og konstruksjoner 614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 381.301 Lekeplasser 523.611 Betongelementer i fasader 388.510 Møteplasser i det offentlige rom 740.218 Renhold av inventar- og innredningsoverflater. Midler og metoder 744.803 Tradisjonelle torvtak 311.146 Leirskred. Sikringstiltak