Avgrens søket

Kilder:

Byggforskserien
48
Planlegging
122
Byggdetaljer
62
Byggforvaltning
17
Byggebransjens våtromsnorm
6
Regelverket

SINTEF bokhandel (132)

Alt om renhold Ny utgave! kr 1 070,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. kr 398,00
Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering Målsettingen med anvisningene er at lydegenskapene i etasjeskillene i størst mulig grad skal tilsvare det som oppnås i boligblokker av betong. kr 390,00
Vis alle
552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.311 Inneklima og ventilasjon i skoler 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 552.312 Ventilasjon og inneklima i barnehager 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 552.337 Ventilasjonssystem med kulvert for føring av tilluft. Eksempel i skoler 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 371.208 Møte- og konferanselokaler 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 552.350 Systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg med store varmetilskudd 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 220.330 Astma, allergi og inneklima 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 421.510 Godt inneklima i nye boliger 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 527.204 Bad og andre våtrom 371.801 Serveringssteder 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 361.411 Kjøkken i boliger 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov