Avgrens søket

Kilder:

Byggforskserien
47
Planlegging
110
Byggdetaljer
62
Byggforvaltning
16
Byggebransjens våtromsnorm
3
Regelverket

SINTEF bokhandel (135)

Alt om renhold Ny utgave! kr 1 070,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. kr 298,50
Vannbåret varme i boliger Grunnlag og praktiske utførelser kr 390,00
Vis alle
552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.311 Inneklima og ventilasjon i skoler 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 371.208 Møte- og konferanselokaler 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 371.801 Serveringssteder 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 554.022 Transformatorrom 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.510 Godt inneklima i nye boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 701.266 Energisparende tiltak i boliger 553.456 Alternative klosettanlegg 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 220.330 Astma, allergi og inneklima 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg