Avgrens søket

Kilder:

220
47
111
62
16
3

SINTEF bokhandel (136)

Alt om renhold En lærebok som tar for seg alle renholdsfaglige forhold. kr 1 070,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. kr 399,00
Vannbåret varme i boliger Grunnlag og praktiske utførelser kr 390,00
Vis alle
552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.311 Ventilasjon i skoler 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 371.208 Møte- og konferanselokaler 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 371.801 Serveringssteder 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 520.352 Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 701.266 Energisparende tiltak i boliger 554.022 Transformatorrom 421.510 Godt inneklima i nye boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging