Avgrens søket

Kilder:

83
3
78
2
0
0
473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 523.231 Skallmurvegger 321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder 220.010 Programmering av byggeprosjekter 472.326 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og dekke av betong 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger 474.642 Termografering av bygninger 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 471.403 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av I-profiler av tre 471.404 U-verdier. Vegger over terreng – dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom 471.421 U-verdier. Vegger over terreng – massivtre 471.431 U-verdier. Vegger over terreng – laftet tre 471.441 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler 471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.931 Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong 472.711 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre 472.723 Kuldebroverdier. Hjørne mellom bindingsverksvegger av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.763 Kuldebroverdier. Hjørne mellom betongvegger med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.721 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og søyle av stål 472.329 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon og hulldekke av betong 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 472.304 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av betong 472.306 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av lettklinker 472.307 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og dekke av porebetong 472.308 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og hulldekke av betong 471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger 471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong 472.371 Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong 472.701 Kuldebroverdier. Bindingsverk av tre og søyle av stål 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 552.403 Varmepumper i bygninger. Funksjonsbeskrivelse 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger