Avgrens søket

Kilder:

Byggforskserien
4
Planlegging
83
Byggdetaljer
12
Byggforvaltning
2
Byggebransjens våtromsnorm
0
Regelverket

SINTEF bokhandel (7)

Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.
Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med beboerne.
Vis alle
473.102 Energikrav til bygninger. Energirammer 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 474.624 Luftlekkasjemåling av bygninger. Hensikt og vurdering 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus 700.264 Systemer for energioppfølging 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 533.151 Vinduer av aluminium 533.153 Vinduer av PVC 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser 474.533 Uttørking og forebygging av byggfukt 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 533.132 Vinduer av tre 421.625 Dagslysinnfall og sparepotensial for belysningsenergi 471.463 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker med isolasjon 471.464 U-verdier. Vegger over terreng, murt av lettklinkerblokker 471.471 U-verdier. Vegger over terreng av murte porebetongblokker 471.481 U-verdier. Vegger over terreng – skallmur med vanger av tegl 471.231 U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger 471.403 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av I-profiler av tre 471.404 U-verdier. Vegger over terreng – dobbelt bindingsverk av tre med kontinuerlig isolasjon imellom 471.421 U-verdier. Vegger over terreng – massivtre 471.431 U-verdier. Vegger over terreng – laftet tre 471.441 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler 471.442 U-verdier. Vegger over terreng – bindingsverk av stålprofiler med kontinuerlig utvendig isolasjon 471.451 U-verdier. Vegger over terreng – betong 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 701.266 Energisparende tiltak i boliger 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser 552.455 Vannbaserte solfangere. Funksjon og energiutbytte 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 471.014 U-verdier. Gulv på grunnen og vegger mot terreng 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 472.365 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon, betongdekke 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon