§ 12-17

Vindu og andre glassfelt

Se for forskift og veiledning på dibk.no