§ 12-13

Dør, port og lignende

Se for forskift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestol 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 323.101 Atkomst og inngangsparti 324.501 Personheiser 327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø 330.112 Utforming av flerleilighetsbygninger 330.114 Små boliger 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Balkonger og terrasser. Utforming og brukbarhet 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.413 Varemottak

Byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 526.301 Svalganger og altanganger i boligbygninger 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger