§ 8-8

Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst

Se forskrift og veiledning på dibk.no