§ 2-3

Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag

Se for forskift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

321.025 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av prosjektering, utførelse og kontroll – oversikt 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi 321.027 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Gjennomføring og dokumentasjon av uavhengig kontroll

Byggdetaljer

401.010 Funksjonskrav, ytelsesnivåer og tekniske løsninger 401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 517.651 Carporter og små garasjer 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer

Byggforvaltning

626.102 Dokumentasjon av brannsikkerhet for bygninger i bruk

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.470 Kontroll av elektroinstallasjoner. Sjekkliste