Oppvarming og temperaturregulering

Fig. 41a
Fig. 42a
Fig. 42b
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger

Fig. 223
Fig. 224a
Fig. 224b
Fig. 43