Last ned DWG-figurer

Noen av figurene i Byggforskserien kan lastes ned som DWG-filer. I oversikten under er de sortert etter tema. For å vise og skrive ut DWG-figurer trenger du programvare som lastes ned gratis fra Autodesk sin hjemmeside.
 
For å skrive ut figurene med original linjetykkelse, last ned ctb-filen. Lagre ctb-filen, åpne programmet, velg 'option' under tools-menyen. Velg så 'print support file path' og 'plotstyle table search path' og bla deg frem til ctb-filen.
 
For å konvertere til tegningsfil med linjetykkelse i Autocad, last ned lagoppsett med linjetykkelse. Lagoppsett med linjetykkelse importeres inn i tegningsfilen med kommandoen layerstate eller lman. Tegningsfilen kan konverteres til utskrift for navnstyrt pennoppsett med kommandoen convertpstyles. Stb-fil for navnstyrt penneoppsett kan lages med kommandoen convertctb.
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger

Fig. 22b
Fig. 421
Fig. 422
Fig. 732
Fig. 733
Fig. 81b
Fig. 82a
Fig. 82b
Fig. 82c
Fig. 83a
Fig. 83b
Fig. 84a
Fig. 84b
Fig. 86a
Fig. 86b
Fig. 12
Fig. 22b
Fig. 42
Fig. 712a
Fig. 712b
Fig. 713a
Fig. 713c
Fig. 72a
Fig. 72b
Fig. 73
Fig. 74a
Fig. 74b
Fig. 75
Fig. 76a
Fig. 76b
Fig. 76c
Fig. 54
Fig. 61a
Fig. 61b
Fig. 07
Fig. 62b
Fig. 62c
Fig. 631a
Fig. 631b
Fig. 74a
Fig. 74b
Fig. 421
Fig. 43
Fig. 622a
Fig. 622b
Fig. 623
Fig. 64