Dekker på plasser og mindre veier

Byggforskserien

Oktober 2023
517.112
Sist endret 31.10.2023
Printet av uinnlogget bruker 19.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

517.112

Dekker på plasser og mindre veier

Oktober 2023

Innhold

Denne anvisningen omhandler steindekker med gate-/belegningsstein og plater/heller, dekker av plasstøpt betong samt grus- og asfaltdekker. Anvisningen beskriver:

– krav

– overbygning og grunnforhold

– oppbygning og utførelse

– materialer

– løsninger for oppvarming, kantavgrensninger, ledelinjer og vannrenner

Anvisningen gir råd for dimensjonering av dekker avhengig av trafikkbelastning og behandler dimensjonering av platedekker med naturstein. Anvisningen omfatter løsninger for arealer som utsettes for:

– kun fotgjengertrafikk

– trafikkbelastning fra lett utstyr til drift og vedlikehold, varelevering o.l.

– noe trafikk med tunge kjøretøy i lav hastighet, for eksempel brannbiler

Se også:

– Byggdetaljer 525.304 og 525.307 beskriver løsninger for dekker på tak.

– Planlegging 388.510 beskriver utforming av offentlige uteoppholdsarealer.

– Planlegging 311.015 beskriver håndtering av overvann i bebygde områder.

– Byggdetaljer 514.114 beskriver valg av løsninger for overvannshåndtering.

 

Fig.

Variert bruk av betong og naturstein i uteområdet foran Heimdal politistasjon, Trondheim. Foto: SINTEF

Oktober 2023 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn