§ 13-7

Lys

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.301 Utforming av trapper 327.101 Skilting 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.172 Utforming av asylmottak 360.301 Belysning i boligen 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 379.123 Belysning i glassgårder 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 380.011 Utendørs belysning. Utstyr

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 503.434 Byggeplassbelysning 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 554.105 Elinstallasjoner i boliger 554.215 Belysningsarmaturer 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper

Byggforvaltning

700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon