Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand

Byggforskserien

November 2010
520.308
Printet av uinnlogget bruker 23.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.308

Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand

November 2010

 

Fig. v

 

Denne anvisningen viser utførelse av yttervegger og tak med 30 minutters brannmotstand i småhus av tre. Det er krav om 30 minutters brannmotstand for bygning med mønehøyde under 9,0 m og som ligger med mindre enn 8,0 m avstand til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende eller sammenkjedede eneboliger eller rekkehus.

Når bygninger med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m har mindre innbyrdes avstand enn 8,0 m, må bygningene skilles med brannvegg, se Byggdetaljer 520.305.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2010 ISSN 2387-6328