Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand

Byggforskserien

November 2010
520.308
Sist endret 01.11.2010
Printet av uinnlogget bruker 29.11.2023 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.308

Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand

November 2010

 

Fig. v

 

Denne anvisningen viser utførelse av yttervegger og tak med 30 minutters brannmotstand i småhus av tre. Det er krav om 30 minutters brannmotstand for bygning med mønehøyde under 9,0 m og som ligger med mindre enn 8,0 m avstand til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende eller sammenkjedede eneboliger eller rekkehus.

Når bygninger med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m har mindre innbyrdes avstand enn 8,0 m, må bygningene skilles med brannvegg, se Byggdetaljer 520.305.

 

November 2010 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 329,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 329,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn