§ 8-7

Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming

Se forskrift og veiledning på dibk.no