Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder

Byggforskserien

Vår 2005
321.020
Printet av uinnlogget bruker 31.07.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

321.020

Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder

Vår 2005

 

Fig. v

Fig. 11

Manglende klimatilpasning fører til uheldige konsekvenser Foto: Byggforsk

 

Bladet viser hvordan man kan utforme og plassere mindre bygninger på tomter med værhardt klima slik at klimapåkjenningene på bygningene og utearealene blir så små som mulig. Bladet behandler tiltak på egen tomt, eventuelt i samarbeid med naboer. Tiltakene som er beskrevet i bladet kan også brukes til å forbedre forholdene rundt hus i eksisterende bebyggelse.

Valg av utbyggingsområder og vernetiltak for større områder er behandlet i Planløsning 311.110. Planløsning 311.109 omtaler grunnlagsmaterialet for analyser for klimatilpassing og vernetiltak.

Dimensjonering av bygningskonstruksjonene og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 
  For å lese mer må du kjøpe tilgang.

  BFS
  kr 1 156,67 pr. mnd.

  Byggforskserien komplett

  Delserie Planlegging
  kr 275,00 pr. mnd.

  Delserie Planlegging

  Enkeltanvisning
  kr 310,00

  Enkeltanvisning

  Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

  Se alle priser her

  Andre abonnement

  Prøveabonnement
  Gratis

  Prøveabonnement

  Studentabonnement
  fra kr 294,00

  Studentabonnement


  Les mer om Byggforskserien

  Er du allerede abonnent?   Logg inn