Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan?

Byggforskserien

August 2012
470.113
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

470.113

Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan?

August 2012

 

Fig. v

Miljøgifter er de mest skadelige blant helse- og miljøskadelige stoffer. Biocider kan også være miljøgifter. Av de helse- og miljøskadelige stoffene er det noen som er prioritert for utfasing.

 

Denne anvisningen gir oversikt over hvilke nye byggevarer som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, og som bør unngås. Anvisningen konsentrerer seg om prioriterte helse- og miljøskadelige stoffer, det vil si miljøgifter, biocider og fluorholdige gasser, som myndighetene i Europa ønsker å begrense omfanget av.

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet ved bruk av bygningsmaterialer er beskrevet i Byggdetaljer 570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av bygningsmaterialer. Emisjoner fra materialer til inneluft er beskrevet i Byggdetaljer 421.522 Bygningsmaterialer og luftkvalitet. Avfallshåndtering er beskrevet i Byggdetaljer 470.114 Byggevarer – egnethet for materialgjenvinning.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innAugust 2012 ISSN 2387-6328