§ 13-4

Termisk inneklima

Se for forskift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

330.112 Utforming av flerleilighetsbygninger 330.114 Små boliger 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.105 Planløsning av stue. Fleksible løsninger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 471.015 Kuldebroer. Konsekvenser og dokumentasjon av energibruk 471.016 Kuldebroer. Metoder for å bestemme kuldebroverdi 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 526.301 Svalganger og altanganger i boligbygninger 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 552.102 Romoppvarming av boliger. Prinsipper og systemer 552.103 Oppvarming av boliger. Energiforbruk og kostnader 552.108 Automatisk temperaturregulering i elektrisk oppvarmede småhus 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 552.111 Vannbåret golvvarme 552.112 Elektriske golvvarmeanlegg 552.114 Elektriske varmefolier i himling 552.122 Vannbåret lavtemperatur golvvarmeanlegg med stor energifleksibilitet 552.124 Vannbåret lavtemperatur golvvarme i lette flytende golv 552.350 Systemer for vannbåret kjøling for næringsbygg med store varmetilskudd

Byggforvaltning

700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 45.205 Golv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid