Avgrens søket

Kilder:

Byggforskserien
75
Planlegging
229
Byggdetaljer
128
Byggforvaltning
20
Byggebransjens våtromsnorm
50
Regelverket

SINTEF bokhandel (18)

Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. kr 398,00
Vis alle

SINTEF Certification (23)

Norgesvinduet - vinduer og vindusdører Vinduer og dører med karm og ramme i tre uten eller med aluminiumskledning
Natre vinduer og vindusdører Vinduer og dører med karm og ramme i tre
Vis alle
523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 524.721 Innsetting av innvendige tredører 533.132 Vinduer av tre 723.638 Utskifting av vinduer 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 533.153 Vinduer av PVC 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.151 Vinduer av aluminium 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 533.202 Ytterdører av tre 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.741 Karnapper 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 523.231 Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker 723.312 Etterisolering av betongvegger 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 542.301 Murt forblending 523.291 Bygninger med laftede vegger 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 723.314 Etterisolering av murvegger 523.611 Betongelementer i fasader 542.502 Utvendig kledning med plane plater 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 542.101 Stående trekledning 520.415 Beslag mot nedbør 323.101 Atkomst og inngangsparti 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 523.621 Fuger i fasader av betongelementer 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning