Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder

Byggforskserien

Februar 2017
720.116
Printet av uinnlogget bruker 21.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

720.116

Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder

 

  Fig. v

Foto: Mycoteam AS

 

Denne anvisningen er et praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring av tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Den inneholder en bildekatalog over vanlige symptomer og ulike tilstandsgrader, en symptomliste som kort forklarer mulige årsaker, konsekvenser og aktuelle tiltak, samt en liste over typiske skadesteder.

Byggforvaltning 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering tar for seg grunnlaget for tilstandsanalyse av utvendig trevirke, med vekt på hvordan undersøkelser skal gjennomføres i felt, tilsvarende tilstandsanalyse på nivå 2 og 3 i henhold til Byggforvaltning 700.305 Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan og NS 3424.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328