November 2018
BVN 31.020 Utførelse av påstøp med betong, mørtel eller avrettingsmasse
Mai 2018
BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer
Desember 2017
BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag
Juni 2017
BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate BVN 34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering BVN 34.335 Foliemembran – systemer og montering BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering BVN 52.200 Bygningsplater
Desember 2016
BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter BVN 31.205 Våtromsgulv på tunge etasjeskillere BVN 31.206 Våtromsgulv på grunnen BVN 32.660 Fuktsikring av dører og vinduer i våtrom BVN 44.510 Ventilasjon ved modernisering av baderom i boligblokker BVN 44.520 Forbedring av ventilasjon i baderom i småhus
Januar 2016
BVN 11.100 Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler
Januar 2015
BVN 34.610 Malingssystemer for vegg BVN 42.410 Innbyggingssisterner for klosett BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder