November 2019
BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider BVN 52.200 Bygningsplater
Juni 2019
BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter
Mai 2019
BVN 31.320 Systemer for vannbåret gulvvarme - planlegging og dimensjonering BVN 31.321 Gulv med vannbåret varme BVN 41.310 Føringsveier for tappevann BVN 45.110 Elektriske installasjoner i våtrom BVN 45.205 Gulv med elektrisk varmeanlegg. Elektroarbeid BVN 56.110 Varmekabler og varmefolier. Produkter til elektrisk varme i gulvkonstruksjoner BVN 62.411 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for prosjektering BVN 62.415 Egenkontroll av arbeider med vanntett sjikt (membranarbeider). Sjekkliste for utførelse BVN 62.421 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.425 Egenkontroll av tømrerarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.441 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.445 Egenkontroll av mur- og pussarbeider. Sjekkliste for utførelse BVN 62.451 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjektering BVN 62.455 Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for utførelse
November 2018
BVN 31.020 Utførelse av påstøp med betong, mørtel eller avrettingsmasse
Mai 2018
BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer
Desember 2017
BVN 20.041 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Full søknad BVN 20.045 Saksbehandling av tiltak i våtrom. Tiltak med reduserte krav til søknad og arbeider som ikke er søknadspliktige BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 21.060 Plassbehov for sanitærutstyr BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 21.200 Spesifikasjon av utstyr, innredning og tettesjikt. Sjekkliste for avtale med oppdragsgiver BVN 30.100 Krav til fallforhold, overflater og underlag
Juni 2017
BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate