Ombygging av eldre loft til bolig

Byggforskserien

April 2015
700.613

700.613

Ombygging av eldre loft til bolig

 

 

Fig. v

Fig. 11

Eksempel på forhold som må vurderes ved ombygging av råloft til loftsleilighet, og som man må finne tekniske løsninger for

 

Denne anvisningen behandler ombygging av råloft til loftsleilighet. Utgangspunktet er kalde loftsrom i eldre mur- og tregårder fra rundt 1900, opprinnelig brukt til tørking av klesvask og til oppbevaring. Anvisningen gjennomgår forutsetninger, krav og rammebetingelser. Anvisningen omhandler også dagslys, utsyn, atkomst, planløsning, konstruksjoner og installasjoner. Den henviser til relevante anvisninger for loftsombygging.

Loftsombygging for å utvide boligarealet i eksisterende boliger er omtalt i Byggforvaltning 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

April 2015 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Planlegging

241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 324.501 Personheiser 330.205 Krav til tilgjengelighet i boligbygninger 361.105 Planløsning av stue. Fleksible løsninger 361.121 Soverom og andre sekundære oppholdsrom i boliger 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 361.411 Kjøkken i bolig 366.101 Oppbevaringsplasser i boliger

Byggdetaljer

520.322 Brannmotstand for vegger 520.391 Vinduer som rømningsvei. Forutsetninger og utførelse 524.213 Innervegger med trestendere 524.325 Lydisolasjonsegenskaper til lette innervegger 525.002 Takkonstruksjoner. Valg av taktype og konstruksjonsprinsipper 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelker 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak 550.365 Boligsprinkleranlegg 552.135 Ildsteder og skorsteiner 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning 554.105 Elinstallasjoner i boliger

Byggforvaltning

620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 700.119 Fukt i bygninger. Uttørking 700.305 Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan 700.601 Rehabilitering av gamle bygårder 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre 723.314 Etterisolering av murvegger 724.523 Forbedring av lydisolasjonen i innervegger 725.403 Etterisolering av tretak 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring

Regelverket

§ 10-2 Konstruksjonssikkerhet § 11-1 Sikkerhet ved brann § 12-11 Balkong og terrasse mv. § 12-5 Planløsning § 12-6 Kommunikasjonsvei § 12-7 Krav til rom og annet oppholdsareal § 13-14 Generelle krav om fukt § 13-18 Fukt fra inneluft § 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner § 13-7 Lydisolasjon § 13-9 Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilde

Tidligere utgaver

700.613 Ombygging av loft til bolig (1992-2002) 700.613 Ombygging av loft til bolig (2002-2015) 725.026 Ombygging av tak i nye loftsleiligheter i gamle bygårder (1991-2002)