Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

Byggforskserien

April 2018
330.205
Printet av uinnlogget bruker 03.06.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

330.205

Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

April 2018

Denne anvisningen gir oversikt over hvilke krav byggteknisk forskrift (TEK17) stiller til tilgjengelighet i boenheter og fellesarealer («tilgjengelig boenhet» og «tilgjengelig bad og toalett»), samt til bygningsdeler og rømningsveier. Anvisningen beskriver videre kravene til generell brukbarhet og til sikkerhet, samt når de ulike kravene gjelder.

Anvisningen henviser til andre aktuelle anvisninger som utdyper hva kravene innebærer, gir anbefalinger og viser gode løsninger som oppfyller forskriftskravene.

Denne anvisningen handler kun om krav i TEK17 og viser derfor ikke til NS 11001-2 som har strengere krav enn forskriften. Standarden gjelder i det enkelte prosjektet kun dersom det er avtalt. Husbanken har også strengere krav enn TEK17.

Anvisningen omhandler ikke utendørs krav eller tekniske forhold som oppbygning av konstruksjoner eller fuktsikkerhet.

Fig. v
    For å lese mer må du kjøpe tilgang.

    BFS
    kr 1 123,50 pr. mnd.

    Byggforskserien komplett

    Delserie Planlegging
    kr 267,67 pr. mnd.

    Delserie Planlegging

    Enkeltanvisning
    kr 301,00

    Enkeltanvisning

    Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

    Se alle priser her

    Andre abonnement

    Prøveabonnement
    Gratis

    Prøveabonnement

    Studentabonnement
    fra kr 294,00

    Studentabonnement


    Les mer om Byggforskserien

    Er du allerede abonnent?   Logg inn