§ 16-2

Krav til sikkerhetskontrollør for utføring av periodisk sikkerhetskontroll

Se forskrift og veiledning på dibk.no