Flere blader er justert etter TEK17

Det er publisert syv blader i Byggebransjens våtromsnorm som er oppdatert i henhold til nytt regelverk i byggteknisk forskrift (TEK17).

Dette bladet orienterer om hvilke krav plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter stiller ved full saksbehandling av byggesaker. Våtromsarbeider inngår ofte bare som en del av et søknadspliktig tiltak. Derfor må våtromsforetakene kjenne sitt ansvar og sin plass i helheten, og de må gi sitt bidrag til søknadsdokumenter, kvalitetssikring og dokumentasjon.

Mange våtromsarbeider er omfattet av unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven (pbl). Dette bladet orienterer om hvilke arbeider som er unntatt, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder i de ulike tilfellene. Bladet beskriver også de tekniske kravene og kravene til dokumentasjon som gjelder i hvert tilfelle.

Disse to bladene gjengir minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Søknadsplikten omtales ikke i disse bladene.
BNV 20.50 tar for seg krav til selve rommet mens BVN 20.051 tar for seg krav til sanitærinstallasjonene og overflatene i rommet.

Dette bladet viser størrelser på og nødvendige betjeningsarealer for utstyr i vanlige baderom, toalettrom og vaskerom. Bladet viser mål som oppfyller ulike krav til brukbarhet og tilgjengelighet i byggteknisk forskrift (TEK17). Målene i dette bladet er lagt til grunn for eksemplene i BVN 21.110.

Dette bladet viser krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og BVN til størrelse på og innredning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger. Eksemplene er basert på utstyrsmål og betjeningsarealer som beskrevet i BVN 21.060. Bladet omtaler ikke sklisikkerhet, kontraster, festemulighet for utstyr eller liknende.

Dette bladet beskriver løsninger for fall på gulv til sluk og krav til maksimale planhets- og retningsavvik for ferdige overflater på gulv. Ved revisjon av dette bladet er det tenkt nytt om "nedslagsfelt for dusj", og blant annet lagt mer vekt på dusjhodets plassering fremfor slukets plassering ved beskrivelse av området med fall 1 : 50. Bladet inneholder også en tydeliggjøring av løsninger med tett dusjsokkel.
 
 
 
 
 
Figuren viser krav til fall til sluk for gulvet i baderom og dusjrom. Ill. SINTEF Byggforsk
 
 

22.12.2017