525.108 Brannsikring av bygninger med kaldt loft. Konstruktive løsninger (2002 - 2005)

Anvisningen 525.108 Brannsikring av bygninger med kaldt loft. Konstruktive løsninger gikk ut av Byggforskserien fra og med sending 1 - 2005.

Anvisningen er erstattet av: 525.106 Skrå tretak med kaldt loft

Endringshistorikk

Utgitt Utgått Nummer Tittel Last ned/vis
1976 1980 (27).601 Forankring av tretak på betongdekke Last ned
1987 1997 525.100 Luftede tretak. Varmeisolering og tetting Last ned
2002 2005 525.108 Brannsikring av bygninger med kaldt loft. Konstruktive løsninger Last ned
2005 - 525.106 Skrå tretak med kaldt loft Vis

For tilgang til nedlastninger er du nødt til å logge inn.