Rehabilitering av gamle bygårder

Byggforskserien

Vår 1996
700.601
Printet av uinnlogget bruker 27.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

700.601

Rehabilitering av gamle bygårder

Vår 1996

 

Fig. v

 

Dette bladet gir en del praktiske råd om hva man må passe på før man setter i gang planlegging og utførelse av rehabilitering av gamle bygårder. Vi tar utgangspunkt i at det på forhånd er tatt en avgjørelse om at hele eller deler av gården skal rehabiliteres. Vi omtaler således ikke forhold som bestemmer om en rehabilitering skal gjennomføres eller ikke. Bladet beskriver heller ikke detaljerte tekniske løsninger. Dette er behandlet utførlig i [721]. Se også henvisninger i pkt. 04. Estetiske hensyn er spesielt viktig ved utvendig rehabilitering. Se Byggforvaltning 612.010 og 612.011. Eldre bygninger kan være verneverdige. Dette stiller spesielle krav til rehabilitering. Se Byggforvaltning 612.012 og 612.015.

Målgruppen for dette bladet er gårdeiere, prosjekterende, utførende og kommunens saksbehandlere og kontrollører.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 1996 ISSN 2387-6328