Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer

Byggforskserien

Mars 2009
342.205
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

342.205

Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer

Mars 2009

 

Fig. v

Solfangerrommet på loftet gir solskinn i nordvendte rom og varme til avtrekkslufta. Varmen gir ekstra drivkrefter til ventilasjonen og forvarmer inntakslufta via varmegjenvinningssystemet. Grong skole. Arkitekt: Letnes Arkitektkontor AS. Foto: F. Østmo

 

Denne anvisningen behandler planlegging og utforming av grunnskoleanlegg. Den gir innspill til funksjonsprogram og råd om hvilke hensyn som må ivaretas tidlig i planleggingen, det vil si i skisseprosjekt- og forprosjektfasen. Rådene gjelder først og fremst plassering og utforming av rom og arealer, atkomster og kommunikasjonslinjer.

Flere illustrerte eksempler på hovedgrep og løsninger er gitt i Planlegging 342.207. Skolens utearealer er omtalt i Planlegging 381.501.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innMars 2009 ISSN 2387-6328