TEK-sjekk Energi

Vil du teste nye TEK-sjekk Energi?


Vi har utviklet ny programvare for energiberegning av bygninger, og nå er en betaversjon av nye TEK-sjekk Energi tilgjengelig for uttesting.


Resultatene fra betaversjonen kan ikke brukes som gyldig dokumentasjon, men for å ferdigstille programmet er vi avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne. Når det nye programmet er ferdigstilt, vil det erstatte dagens regneark.


Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og vil gjerne få vite om dere oppdager mangler, feil eller forbedringsmuligheter i programmet. Send tilbakemeldingene til teksjekk@sintef.no.


Test betaversjonen her
Åpne TEK-sjekk Energi (excel-fil) (for abonnenter)
 
TEK-sjekk Energi brukes til å kontrollberegne energibehov og inneklima i bygninger etter TEK10. Programmet kan også brukes til kontroll av energitiltak.
 
Du må være abonnent på komplett versjon av Byggforskserien for å få tilgang til TEK-sjekk Energi. 
 

TEK-sjekk Energi kontrollerer bygninger etter:

 
Krav i TEK10: 
Bygningen kontrolleres mot forskriftskrav: Bygningens varmetapsbudsjett, netto energibehov og levert energi beregnes etter NS 3031. Resultatene av kontrollberegning av energibehov samt sentrale inndata oppgis i henhold til NS 3031.
 
Inneklima: 
Termisk inneklima og dagslysforhold time-for-time for gjeldende lokalklima
 
Standard for passivhus og lavenergibygninger: 
Kontroll mot kriteriene i NS 3700 (boligbygninger) / NS 3701 (yrkesbygninger)
 
Energimerke: 
Resultatene lagres i en XML-fil som lastes opp til www.energimerking.no.
 

Andre applikasjoner

BIM-applikasjonene DDS-CAD , Autodesk Revit (www.focus.no og www.nticad.no) og ArchiCAD  tilbyr egne eksportfunksjoner som kan brukes i TEK-sjekk Energi.
I tillegg er det mulig å importere bygningsgeometri i følgende DAK/BIM-filformater: SketchUp COLLADA (.dae), Green Building gbXML (.xml) og IFC tekstfiler (.ifc).
 

Bruksanvisning og klimadata

Klimadata (EPW-filer som skal lastes inn i beregningsprogrammet) 
 

Siste oppdateringer

  • TEK-sjekk Energi er oppdatert i henhold til endringen i veiledningen til §14-4 i TEK10 fra 1. juli 2016. Endringen gjelder preakseptert ytelse for energiforsyning for bygning over 1000 m2.
  • Nye energikrav trådte i kraft 01.01.2016, med ett års overgangstid. TEK-sjekk Energi kan benyttes til å kontrollberegne både mot de nye energikravene og mot de som gjaldt fram til 01.01.2016. 
 

Kurs

SINTEF Byggforsk arrangerer innføringskurs om TEK-sjekk Energi og energiberegning, se vår kursoversikt eller ta kontakt via kurs.byggforsk@sintef.no.
 
TEK-sjekk Energi er beskyttet i følge lov om opphavsrett. All kopiering eller distribuering er forbudt.