TEK-sjekk Energi

 
TEK-sjekk Energi brukes til å kontrollberegne energibehov og inneklima i bygninger etter TEK17. Regnearket kan også brukes til kontroll av energitiltak.
 
Du må være abonnent på komplett versjon av Byggforskserien for å få tilgang til TEK-sjekk Energi. 
 

TEK-sjekk Energi kontrollerer bygninger etter:

 
Krav i TEK17: 
Bygningen kontrolleres mot forskriftskrav: Bygningens varmetapsbudsjett, netto energibehov og levert energi beregnes etter NS 3031. Resultatene av kontrollberegning av energibehov samt sentrale inndata oppgis i henhold til NS 3031.
 
Inneklima: 
Termisk inneklima og dagslysforhold time-for-time for gjeldende lokalklima
 
Standard for passivhus og lavenergibygninger: 
Kontroll mot kriteriene i NS 3700 (boligbygninger) / NS 3701 (yrkesbygninger)
 
Energimerke: 
Resultatene lagres i en XML-fil som lastes opp til www.energimerking.no.
 

Andre applikasjoner

BIM-applikasjonene DDS-CAD , Autodesk Revit (www.focus.no og www.nticad.no) og ArchiCAD  tilbyr egne eksportfunksjoner som kan brukes i TEK-sjekk Energi.
I tillegg er det mulig å importere bygningsgeometri i følgende DAK/BIM-filformater: SketchUp COLLADA (.dae), Green Building gbXML (.xml) og IFC tekstfiler (.ifc).
 

Bruksanvisning og klimadata

Klimadata (EPW-filer som skal lastes inn i beregningsprogrammet) 
 

Siste oppdateringer

  • TEK-sjekk Energi er oppdatert i henhold til energikrav i TEK17
 

Kurs

SINTEF Byggforsk arrangerer innføringskurs om TEK-sjekk Energi og energiberegning. Neste kurs planlegges i første halvdel av 2019. Se vår kursoversikt eller ta kontakt via kurs.byggforsk@sintef.no.
 
TEK-sjekk Energi er beskyttet i følge lov om opphavsrett. All kopiering eller distribuering er forbudt.