TEK-sjekk Energi

 
TEK-sjekk Energi brukes til å kontrollberegne energibehov og inneklima i bygninger etter TEK17. Regnearket kan også brukes til kontroll av energitiltak.
 
Du må være abonnent på komplett versjon av Byggforskserien for å få tilgang til TEK-sjekk Energi. 
 

TEK-sjekk Energi kontrollerer bygninger etter:

 
Krav i TEK17: 
Bygningen kontrolleres mot forskriftskrav: Bygningens varmetapsbudsjett, netto energibehov og levert energi beregnes etter NS 3031. Resultatene av kontrollberegning av energibehov samt sentrale inndata oppgis i henhold til NS 3031.
 
Inneklima: 
Termisk inneklima og dagslysforhold time-for-time for gjeldende lokalklima
 
Standard for passivhus og lavenergibygninger: 
Kontroll mot kriteriene i NS 3700 (boligbygninger) / NS 3701 (yrkesbygninger)
 
Energimerke: 
Resultatene lagres i en XML-fil som lastes opp til www.energimerking.no.
 

Andre applikasjoner

BIM-applikasjonene DDS-CAD , Autodesk Revit (www.focus.no og www.nticad.no) og ArchiCAD  tilbyr egne eksportfunksjoner som kan brukes i TEK-sjekk Energi.
I tillegg er det mulig å importere bygningsgeometri i følgende DAK/BIM-filformater: SketchUp COLLADA (.dae), Green Building gbXML (.xml) og IFC tekstfiler (.ifc).
 

Bruksanvisning og klimadata

Klimadata (EPW-filer som skal lastes inn i beregningsprogrammet) 
 

Siste oppdateringer

         •    Ny metode for registering av programmet. TEK-sjekk åpner en påloggingsside på webleser, der
              brukeren oppgir brukernavn & passord for Byggforskserien.
        •    Bugfix: Dialogvindu for input av driftsdata (driftstid, internlast, settpunkter) kan nå takle både
              komma og punkt som desimalsymbol.
        •    Bugfix: Etter registering fikk brukere melding om at programmet IKKE var registrert. 
             Man måtte da lukke filen og åpne igjen før TEK-sjekk den kunne kjøres. Etter bugfix
             får man nå melding om at registrering er vellykket, og TEK-sjekk fungerer umiddelbart.
        •    Forbedret kompatibilitet med OneDrive (gjelder lesing av klimadatafiler og eksport av .TEK fil) 
        •    Forbedret inndeling i dagslyssoner. Randsoner med neglisjerbart vindusareal blir slått sammen med
             nabosone.
        •    Forbedret informasjon om eksport av produsert elektrisitet. "Beregn"-arket informerer om antall m²
             solceller som er nødvendig for å bli plusshus, og kan brukes til å kontrollere FutureBuilt-kravet på
             2 kWh/m²år netto eksport.
 
 

Brukerstøtte

Responstiden for brukerstøtte på TEK-sjekk Energi kan variere og du må beregne noe tid. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på kundeservice@byggforsk.no 
 

Kurs

Det er ikke planlagt kurs i TEK-sjekk Energi. Vi henviser til Bruksanvisning for TEK-sjekk Energi i Byggdetaljer 472.212 (for abonnenter på Byggforskserien). Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på kundeservice@byggforsk.no.  

 
 
TEK-sjekk Energi er beskyttet i følge lov om opphavsrett. All kopiering eller distribuering er forbudt.