TEK-sjekk Energi

 
TEK-sjekk Energi brukes til å kontrollberegne energibehov og inneklima i bygninger etter TEK17. Regnearket kan også brukes til kontroll av energitiltak.
 
Du må være abonnent på komplett versjon av Byggforskserien for å få tilgang til TEK-sjekk Energi. 
 

TEK-sjekk Energi kontrollerer bygninger etter:

 
Krav i TEK17: 
Bygningen kontrolleres mot forskriftskrav: Bygningens varmetapsbudsjett, netto energibehov og levert energi beregnes etter NS 3031. Resultatene av kontrollberegning av energibehov samt sentrale inndata oppgis i henhold til NS 3031.
 
Inneklima: 
Termisk inneklima og dagslysforhold time-for-time for gjeldende lokalklima
 
Standard for passivhus og lavenergibygninger: 
Kontroll mot kriteriene i NS 3700 (boligbygninger) / NS 3701 (yrkesbygninger)
 
Energimerke: 
Resultatene lagres i en XML-fil som lastes opp til www.energimerking.no.
 

Andre applikasjoner

BIM-applikasjonene DDS-CAD , Autodesk Revit (www.focus.no og www.nticad.no) og ArchiCAD  tilbyr egne eksportfunksjoner som kan brukes i TEK-sjekk Energi.
I tillegg er det mulig å importere bygningsgeometri i følgende DAK/BIM-filformater: SketchUp COLLADA (.dae), Green Building gbXML (.xml) og IFC tekstfiler (.ifc).
 

Bruksanvisning og klimadata

Klimadata (EPW-filer som skal lastes inn i beregningsprogrammet) 
 

Siste oppdateringer

  • Oppdatert iht. energikrav gitt i TEK17
  • Raskere energimerking (uten pålogging til www.energimerking.no) med integrert Matrikkelsøk og mer nøyaktig lokalklima
  • Simulering av reelt energibruk & inneklima med (brukerdefinerte driftstid, internlast, settpunkter), jf. TEK17 §14-2 (5.ledd)
  • Diverse små forbedringer: problem med Numlock, passord kan ha symboler inkl æøå, bedre geometri-import, databaser, hjelpetekst og kontrollberegning av bygninger med naturlig ventilasjon
 
 

Kurs

Vi jobber for tiden med en online versjon av kurs for TEK Sjekk. Dette blir delt opp i flere deler, og første del er planlagt publisert ila høsten 2019. Vi henviser til Bruksanvisning for TEK-sjekk Energi i Byggdetaljer 472.212 (for abonnenter på Byggforskserien). Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på kundeservice@byggforsk.no.  

 
 
TEK-sjekk Energi er beskyttet i følge lov om opphavsrett. All kopiering eller distribuering er forbudt.