Finn fram i Byggforskserien
 
 

Hvordan er Byggforskserien bygd opp?

 
 
 
Byggforskserien består av over 700 anvisninger som er delt inn i tre delserier: 
  • Planlegging (grønn serie) omfatter informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, forslag til planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
  • Byggdetaljer (blå serie) behandler tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer, energibruk, materialbruk og teoretisk grunnlag.
  • Byggforvaltning (gul serie) omfatter alle oppgaver og funksjoner som er nødvendig for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold, utbedring og ombygging. 
Planløsning og Byggdetaljer retter seg mest mot nybygging, Byggforvaltning retter seg mot den eksisterende bygningsmassen. Alle anvisningene er også tilgjengelige under ulike tema i temalisten i menyen. I tillegg til anvisingene består Byggforskserien av beregningsprogrammet TEK-sjekk Energi og arkiv med utgåtte anvisninger
 

Hvordan navigerer jeg i Byggforskserien?

Etter delserier

Du kan navigere i delseriene fra hovedmenyen (venstremenyen på desktop). Delseriene er delt inn i kapitler som igjen består av flere anvisinger. Du kan også navigere med brødsmulestien som viser hvor du er i Byggforskserien.
 
Etter tema
 
Du kan også finne anvisninger via temalisten.
 
 
Alle anvisninger i Byggforskserien må ses i sammenheng med andre anvisninger. Nederst i hver anvisning finner du lenker til de mest relevante anvisningene.
 
 

Hvordan søker jeg i Byggforskserien?

Du kan søke i Byggforskseriens anvisninger, i figurer og i arkivet (utgåtte anvisninger). Skriv inn ett eller flere søkeord adskilt med mellomrom i søkefeltet og klikk på 'søk'. Det har ingen betydning om du skriver med store eller små bokstaver. Flere søkeord utvider søket.
 
 
Når du har fått opp søketreff, kan du avgrense søkeresultatet etter delserier eller tema. Du får også se relevante treff i regelverket, Byggebransjens våtromsnorm, SINTEF Bokhandel og SINTEF Certification.
 
 

Hvordan navigere i en anvisning?

 Innholdsfortegnelsen til høyre viser punktene i anvisningen, stien på toppen vier hvilken delserie og hvilket kapittel anvisningen tilhører. Du kan også bruke Ctrl+F for å søke internt i en anvisning. 
 
 

Du kan laste ned anvisningen som pdf eller skrive den ut direkte fra nettleseren.
 
 

Hvordan finner jeg figurer i Byggforskserien?

Du kan søke direkte i figurer fra søket på forsiden, eller søke i anvisninger og finne figurene du trenger i anvisningene.
 
 
Noen av figurene i Byggforskserien kan lastes ned som DWG-filer. Oversikt over disse figurene finner du under "Last ned DWG-figurer" i venstremenyen.
 
 

Hvordan finner jeg eldre og utgåtte anvisninger?

Under hver anvisning finner du lenker til tidligere utgaver av anvisningen.
 

Du kan også søke etter utgåtte anvisninger i Byggforskseriens arkiv. 
 
 

Hvordan kan jeg lagre anvisninger under mine snarveier?

Du kan lage snarvei til anvisninger og organisere disse snarveiene under "Mine sider". 
 
 
Hvordan  
 

Hvordan kan jeg legge til / fjerne brukere fra et abonnement?

Når flere har tilgang på et abonnement, er det administrator for abonnementet som kan legge til og fjerne personer som har tilgang. 
 
 

Når du er logget inn i Byggforskserien, gå inn på min side.

 
 
 

Her kan du legge til eller fjerne personer som skal ha tilgang til abonnementet. Klikk på ikonet under "Brukere" for det abonnementet du vil administrere.

Ønsker du å øke antallet personer som skal ha tilgang til abonnementet, trykk på "Kjøp flere abonnement eller brukerlisenser".

 
 

Du fjerner brukere ved å trykke på det blå krysset etter navn og info, og legger til brukere ved å trykke på "Inviter brukere".

NB: For å ikke bli fakturert for inaktive brukere, må du sende en epost til kundeservice@byggforsk.no og oppgi hvor mange brukere som skal fjernes fra abonnementet. Før vi kan redusere antallet brukere, må du selv slette de brukerne som ikke lenger skal ha tilgang. 

 
 
 

Når du trykker på "Inviter brukere", åpnes en boks hvor du kan skrive inn epostadressen til de som skal ha tilgang. De får da tilsendt en lenke hvor de kan opprette brukerinfo.

Husk å huke av for hvilke produkter de nye brukerne skal ha tilgang til.