Om Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

BVN er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. Det vil si lage solide, funksjonelle og varige våtrom, som blir overlevert med en god brukerveiledning.

BVN viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Kravene i BVN er på noen områder strengere enn kravene i TEK. Kontraktsfestet bruk av BVN sammen med riktig utført prosjektering, kan benyttes som dokumentasjon på at prosjekteringen og utførelsen er i henhold til TEK. BVN stiller krav til organisering av byggesaken og til kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeidene.
 
Bruk av BVN og dokumentasjon ved hjelp av BVN er beskrevet i BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm. Utførelsen av arbeidene bør gjøres av en bedrift med godkjenning fra Fagrådet for våtrom og som har sertifiserte personer til å utføre arbeidet.
 

Innhold

BVN er inndelt i 6 kapitler:

1   Administrasjon
2   Planlegging
3   Konstruksjoner
4   Installasjoner
5   Materialer og produkter
6   Kontroll
 
Kapittel 1 omhandler Fagrådet for våtrom, opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter samt innholdsfortegnelse, stikkordliste og oversikt over utgåtte og erstattede blad.
Kapittel 2 omhandler organisering og styring av våtromsprosjekter, myndighetskrav til våtrom, planløsning av våtrom og tilstandsvurdering av eksisterende våtrom.
Kapittel 3 omhandler oppbygging av golv og vegger, membraner og ferdige overflater.
Kapittel 4 omhandler vanntilførsel og avløp, sanitærutstyr, ventilasjon og elektro.
Kapittel 5 omhandler produkter og tetthetsprøving av membraner.
Kapittel 6 innholder sjekklister, kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeidet og hvordan man skal utføre fuktmålinger.
 
I tillegg til bladene består BVN av en figursamling i lommeformat. Figursamlingen blir revidert hvert år som en del av BVN.
 
Internett- og CD-utgavene har det samme faglige innholdet som papirutgaven, men inneholder i tillegg plan- og bygningsloven (pbl), forskriftene til pbl og veiledninger til forskriftene. Internettabonnenter har i tillegg tilgang til tidligere blader, både de som er utgått og tidligere utgaver av dagens blader.
 

Abonnement

BVN selges gjennom vår abonnementsordning. BVN er en anvisning som består av enkeltblader, men bladene selges ikke enkeltvis. Én gang i året kommer en oppdatering med nye og reviderte blader.

Sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter

En person som ønsker Fagrådet for våtroms sertifikat for arbeid i våtrom, må gjennomføre kurs hvor BVN er pensum. En bedrift med faglig leder som har sertifikat fra Fagrådet for våtrom, kan søke om å bli godkjent bedrift. Begge deler er beskrevet i BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter.


Produktdokumentasjon

Alle produkter og systemer som brukes i et våtrom, skal ha dokumentasjon på at de er egnet til den aktuelle bruken og at produktegenskapene tilfredsstiller kravene i TEK. Produkter i Fagrådet for våtroms liste over registrerte produkter har slik dokumentasjon, som oftest Teknisk Godkjenning (TG) fra SINTEF Certification.
 

Hvordan utarbeides bladene?

En fast stab ved SINTEF har ansvar for faglig utvikling, administrasjon, redaksjonell bearbeiding, tegning og utgivelse av BVN. Våre forskere deltar aktivt innenfor sine områder både med å utarbeide planer for oppdateringer eller nye blader og med å utvikle det faglige innholdet i bladene. SINTEF gir også ut blader i samarbeid med andre institusjoner. Alle blader gjennomgås og kvalitetssikres både internt, av Fagrådet for våtrom og andre eksterne fagmiljøer.
 
Alle kan foreslå nye tema til blader i Byggebransjens våtromsnorm. Forslag som kommer utenfra, blir tatt vel imot og oppfattet som viktig respons på BVN fra næringen selv. Hvilke blader som revideres hvert år, avgjøres i samarbeid med Fagrådet for våtrom.

Revisjon og fornyelse
Nye forskrifter og standarder, nye materialer, metoder, erfaringer og viten gjør at bladene må revideres og BVN suppleres med stadig nye blader. Hver ny publisering av blader i BVN omfatter reviderte blader. Revisjonene kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av hva som er skjedd på fagfeltet. Man må derfor alltid forholde seg til nyeste versjon av bladene.

Utgåtte blader og tidligere utgaver av eksisterende blader
Noen ganger blir blader tatt ut av BVN. Årsaken kan være at innholdet er foreldet eller at bladet er erstattet av et blad med annet nummer. Utgåtte blader og tidligere utgaver av eksisterende blader fins under Verktøy og Arkiv for Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
 

Historie

  • Første utgave av BVN kom i oktober 1994.
  • Høsten 2001 kom den første Internett- og CD-utgaven av BVN. Fram til da hadde BVN kun vært tilgjengelig på papir. 
  • I 2007 ble det historiske arkivet over tidligere blader i BVN en del av Internettløsningen.
  • I 2003 ble figurene, noen tabeller og sjekklistene i BVN samlet i en egen figursamling. Figursamlingen ble revidert i 2006 og i 2008 og da oppdatert med nye og reviderte figurene fra BVN.
  • Fra og med 2008 blir figursamlingen revidert hvert år som en del av BVN.