Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Byggebransjens våtromsnorm

Vår 2016
BVN 11.100
Sist endret 04.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

BVN 11.100

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Generelt

01 Innhold

Dette bladet beskriver kort Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og formålet med BVN. En mer detaljert beskrivelse av innholdet i BVN fins i BVN 10.200.

Fagrådet for våtrom (FFV), sertifiseringen av personer, godkjenningen av bedrifter og registreringsordningen for våtromsprodukter og -systemer er beskrevet i BVN 11.101.

 

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

11 Formål

BVN er utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV). BVN er et verktøy for å heve kvaliteten på planlegging og utførelse av våtrom (baderom, dusjrom og vaskerom) og toalettrom for å oppnå funksjonelle og varige løsninger. Videre skal BVN bidra til at løsninger, materialer og arbeid har en så høy standard at man unngår skader i våtrommets normale levetid. BVN er tilpasset gjeldende lover og forskrifter.

Det sentrale i BVN er at alle faggrupper som planlegger og utfører arbeid i våtrom, skal fokusere på tette og varige løsninger. Videre må faggruppene vite om – og ta tilstrekkelig hensyn til – hverandres arbeid. BVN angir derfor hvordan arbeidet bør utføres, samt rekkefølgen på arbeider og kontrollprosedyrer.

 

12 Omfang

BVN omfatter hele våtrommet, både med hensyn til materialer, utstyr og utførelse. BVN omfatter også toalettrom. BVN tar for seg prosessen fra planlegging til ferdig våtrom.

 

13 Faglig ansvar, utvikling og revisjon

SINTEF Byggforsk er ansvarlig for oppdatering av BVN. SINTEF Byggforsk står også ansvarlig for det faglige innholdet. FFV skal gi innspill til SINTEF Byggforsk, slik at innholdet i BVN er i samsvar med dagens viten og forøvrig slik at krav, råd og anbefalinger gis etter beste vurdering.

 

14 Kravnivå

Med uttrykket «krav» mener vi her det kvalitetsnivået prosjektet må ha for å tilfredsstille BVN. Kravene i BVN skal minst tilfredsstille gjeldende krav i lover og forskrifter.

 

15 Opphavsrett

SINTEF har opphavsrett til BVN og alt øvrig materiale som er utarbeidet av SINTEF i tilknytning til BVN.

FFV har enerett til ordningen med utdannelse og sertifisering av personer og bedrifter i henhold til den ordningen som er beskrevet og dokumentert i BVN. FFV har også varemerkebeskyttet «Byggebransjens våtromsnorm» med tilhørende logoer.

BVN 12.100 beskriver ordningen med utdannelse og sertifisering av personer og bedrifter.

 

16 Utgiver

BVN utgis av SINTEF Byggforsk.

 

17 Utgivelsesform

BVN utgis i internettutgave, og selges i en abonnementsordning. To ganger i året kommer en oppdatering med nye og reviderte blader.

BVN kan kjøpes via internett, http://www.sintef.no/byggforsk, på e-post, salg.byggforsk@sintef.no, eller per telefon, 40 00 38 38.

 

Referanser

21 Utarbeidelse

Dette bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 2014.

 

22 Byggebransjens våtromsnorm

Se relevante anvisninger.

 

Bladet er utgitt i 2016

 

 

Materialet Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Vår 2016 ISSN 2387-6336


Relevante anvisninger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 11.101 Fagrådet for våtrom (FFV). Organisasjon BVN 12.100 Opplæring og sertifisering av personer og godkjenning av bedrifter

Relevante krav i byggteknisk forskrift

Vær obs på at anvisningen kan være utarbeidet i henhold til tidligere regelverk.

§ 13-9 Generelle krav om fukt § 13-15 Våtrom og rom med vanninstallasjoner

Endringshistorikk

Utgave Ver Tittel Dato
Vår 2016 10.0 Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Vår 2016
Versjon
10.0
Høst 2014 9.0 Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Høst 2014
Versjon
9.0
Høst 2011 8.0 Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Høst 2011
Versjon
8.0
Høst 2008 7.0 Fagrådet for våtrom. Organisasjon. Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Utgave
Høst 2008
Versjon
7.0
Høst 2006 6.0 Fagrådet for våtrom. Organisasjon og vedtekter. Byggebransjens våtromsnorm
Utgave
Høst 2006
Versjon
6.0
Høst 2003 5.0 Fagrådet for våtrom. Organisasjon og vedtekter. Byggebransjens våtromsnorm
Utgave
Høst 2003
Versjon
5.0
Høst 2002 4.0 Fagrådet for våtrom. Organisasjon og vedtekter. Byggebransjens våtromsnorm
Utgave
Høst 2002
Versjon
4.0
Høst 1998 3.0 Fagrådet for våtrom. Organisasjon og vedtekter. Byggebransjens våtromsnorm
Utgave
Høst 1998
Versjon
3.0
Høst 1995 2.0 Fagrådet for våtrom. Organisasjon og vedtekter. Byggebransjens våtromsnorm
Utgave
Høst 1995
Versjon
2.0
Høst 1994 1.0 Byggebransjens våtromstilsyn. Formål, organisasjon og vedtekter
Utgave
Høst 1994
Versjon
1.0