Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema

Byggebransjens våtromsnorm

Høst 1996
BVN 20.011
Printet av uinnlogget bruker 31.07.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

BVN 20.011

Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema

Høst 1996

Last ned skjema for prosjektplanlegging her (bearbeidbar versjon, Word)

 

Last ned skjema for prosjektplanlegging her (ikke bearbeidbar versjon, PDF, krever at Acrobat Reader er installert)

 

Last ned mal for framdriftsplan her (bearbeidbar versjon, Word)

 

Last ned mal for framdriftsplan her (ikke bearbeidbar versjon, PDF, krever at Acrobat Reader er installert)

 

 

Forklaring og veiledning i å bruke dette bladet er behandlet i BVN 20.010.

 

Faglig leders start på et BVN godkjent våtrom i ......................................................... (prosjektnavn)


Før arbeidene i et våtrom påbegynnes, må man planlegge. Planleggingen starter med at  faglig leder i hvert firma i våtromsteamet går gjennom oppdragsavtalen og noterer fakta og tanker om prosjektet i skjemaet nedenfor. Dette skal lede til konstruktive innspill i et etterfølgende møte (eller samtale med prosjektleder) for å lage en felles styrings-

og kontrollplan for våtrommet. Se veiledning i BVN 20.010.

 

Oppgave- og ansvarsfordeling i prosjektet (Kfr. pkt. 111 i BVN 20.010)

 

Kommunikasjon (Kfr. pkt. 112 i BVN 20.010)

 

Krav (Kfr. pkt. 113 i BVN 20.010)

 

Ressurser (Kfr. pkt. 114 i BVN 20.010)

 

Innkjøp av varer og tjenester (Kfr. pkt. 115 i BVN 20.010)

 

Tid (Kfr. pkt. 116 i BVN 20.010)

 

Økonomi (Kfr. pkt. 117 i BVN 20.010)

 

 

 

Jeg, ............................................................., faglig leder i .............................................................er nå så godt kjent med oppgaven at jeg kan gjennomgå den med ....................................................................., som er den i firmaet som skal utføre arbeidet. Når han/hun har fylt ut baksiden (side 4), går vi så i fellesskap videre for å fylle ut skjemaet på side 2 – 3.

 

 

 

Styring 1:

Skriv inn deloppgaver i kolonnen nedenfor

 

1)

 

 

 

 

 

 

Dato/

 

 

7)

 

 

 

 

Dato/

 

 

13)

 

 

 

 

 

Dato/

 

Styring 2:

Sett avtalte tider, eller forslag, i tidsaksen

 

Krav:

 

 

 

Målt

 

 

Sign.

 

 

Krav:

 

 

Målt

 

Sign.

 

 

Krav:

 

 

Målt

 

 

Sign

 

Styring 3:

Vis hver deloppgave med start og varighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styring 4:

Vis kjente og antatte avhengigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll 1:

Beskriv i én og én “kontrollboks” hvilke kontroller/målinger man må gjøre for å være sikker på at utførelsen er riktig

 

2)

 

 

 

 

 

 

Dato/

 

 

8)

 

 

 

 

Dato/

 

 

14)

 

 

 

 

 

Dato/

 

 

Krav:

 

 

 

Målt

 

 

Sign.

 

 

Krav:

 

 

Målt

 

Sign.

 

 

Krav:

 

 

Målt

 

 

Sign

 

Kontroll 2:

Trekk strek(er) fra hver boks til kontroll- tidspunkt(er) på hver deloppgave-linje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll 3:

Sett inn måleresultatet/OK/sign. i boksen

 

3)

 

 

 

 

 

 

Dato/

 

 

9)

 

 

 

 

Dato/

 

 

15)

 

 

 

 

 

Dato/

 

Kontroll 3:

Sett inn måleresultatet/OK/sign. i boksen

 

Krav:

 

 

 

Målt

 

 

Sign.

 

 

Krav:

 

 

Målt

 

Sign.

 

 

Krav:

 

 

Målt

 

 

Sign

 

 

 

Uke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloppgaver:

Dag/dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB 1:

Se BVN 20.010 for full brukerveiledning

 

4)

 

 

 

 

 

 

 

10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våtromsprosjekt (navn)

NB 2:

Prosjektleder skal (i oppstartmøtet) samordne egen skisse med alle innspill fra alle aktørene og etablere prosjektets felles styrings- og kontrollplan (Fellesplanen).

 

 

Krav:

 

 

 

Målt

 

Dato/

Sign.

 

 

 

Krav:

 

 

 

 

Målt

 

 

Dato/

Sign.

 

 

Prosjektleder (firma, navn, tlf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 1 (firma, navn, tlf)

 

5)

 

 

 

 

 

 

 

11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 2 (firma, navn, tlf)

NB 3:

Fellesplanen skal henge oppslått i våtrommet, og påføres kontrollmål/OK/signatur

 

 

Krav:

 

 

 

Målt

 

Dato/

Sign.

 

 

 

Krav:

 

 

 

 

Målt

 

 

Dato/

Sign.

 

 

Fag 3 (firma, navn, tlf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 4 (firma, navn, tlf)

NB 4:

Fellesplanen kan enkelt utvides begge veier ved å klippe og lime sammen flere ark.

 

6)

 

 

 

 

 

 

 

12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 5 (firma, navn, tlf)

 

 

 

 

Krav:

 

 

 

Målt

 

Dato/

Sign.

 

 

 

Krav:

 

 

 

 

Målt

 

 

Dato/

Sign.

 

 

Fag 6 (firma, navn, tlf)

 

 

Fagarbeiders start på et BVN-godkjent våtrom i ......................................(prosjektnavn)

Nærmere veiledning for utfylling av denne siden fins i BVN 20.010.

 

Navn

Fagutdannelse som

Gjennomført BVN Modul 1 (Ja - årstall / Nei)

Antall våtromsoppdrag siste 3 år

Forrige våtromsoppdrag (sted, kunde, telefon)

 

 

Kommentarer til utførelsesunderlaget:

Hvilke tegning(er) og/eller beskrivelse skal jeg arbeide etter?

 

Hva bedømmer jeg til å være kritiske punkter/arbeider i denne jobben?

 

Hvilke BVN-blad har jeg gått gjennom for å forberede meg for jobben?

 

 

Samordning med resten av Våtromsteamet: (For at en fagarbeider skal kunne få utført sine oppgaver riktig må de andre fagarbeiderne bidra på forskjellig måte, enten ved å levere et ferdig, kontrollert og godkjent arbeid, ved å være til stede og gjøre noen av sine arbeider samtidig, gjøre noe forberedende arbeid for at andre skal komme til osv.)

 

Fag

må sørge for å

(skrives inn under gjennomgåelse)

har bedt meg sørge for å

(skrives inn etter møte/telefonsamtale)

Fag 1

 

 

 

Fag 2

 

 

 

Fag 3

 

 

 

Fag 4

 

 

 

Fag 5

 

 

 

Fag 6

 

 

 

 

Informasjonen fra side 1 og denne siden bruker faglig leder og utførende fagarbeider når de fyller ut den doble midtsiden i dette bladet (s. 2 – 3), kfr. informasjon på BVN 20.010, pkt. 2.

Etter å ha fylt ut midtsidene, er hvert firma/fag forberedt til å delta i et planleggingsmøte ledet av den personen som har påtatt seg oppgaven med å samordne hele våtromsprosjektet (Prosjektleder). Planleggingsmøtet bør være et møte der alle fag/firmaer er representert med den/de som skal gjøre jobben, helst også faglig leder. Som et mindre bra alternativ kan planleggingen gjennomføres som en rekke telefonsamtaler mellom prosjektleder og hver av våtromsentreprenørene, hvoretter prosjektleder sammenfatter det hele. (Dette er imidlertid kun den nest beste starten på et prosjekt som har et feilfritt våtrom som mål).

 

 

Bladet er utgitt i 1996

 

 

Materialet Byggebransjens våtromsnorm er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller spredning utover privat bruk bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.
  For å lese mer må du kjøpe tilgang.

  Vatromsnorm
  kr 195,00 pr. mnd.

  Byggebransjens våtromsnorm

  Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

  Se alle priser her

  Andre abonnement

  Studentabonnement
  fra kr 294,00

  Studentabonnement


  Les mer om Byggebransjens våtromsnorm

  Er du allerede abonnent?   Logg inn