Nye og reviderte blader i BVN juni 2017

Det er publisert tre nye og to reviderte blader i Byggebransjens våtromsnorm juni 2017. Bladene omhandler membran og våte og tørre soner.

34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate
34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering
34.335 Foliemembran – systemer og montering
34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering
52.200 Bygningsplater

BVN 34.010 og BVN 52.200 er revisjoner av eksisterende blader. BVN 34.321, BVN 34.335 og BVN 34.341 er nye blader. De nye membranbladene og bladene om vinylbelegg, baderomspanel og malingssystemer erstatter BVN 34.315 Legging av membran på golv og vegg.

BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate
Overflatene i et våtrom får ulik vannpåkjenning. Gulv og vegger i dusjområder og vegger bak badekar og servanter utsettes for betydelig mer fukt enn rommet for øvrig. Her er også skadeomfanget størst. Våtrommet deles derfor opp i våte og tørre soner for å ta hensyn til ulik fuktbelastning. Bladet beskriver våte og tørre soner i baderom, dusjrom og vaskerom. Det gir en oversikt over hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag i de to sonene.

BVN 34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering
Bladet tar for seg vanntettende systemer med påstrykningsmembran – også kalt smøremembran. Systemene brukes på vegg og gulv. De dekkes som oftest av fliser, men kan også brukes under annen kledning egnet for våtrom. Mange systemer med påstrykningsmembran kan i tillegg til å være vanntettende fungere som dampsperre i våtrom.

BVN 34.335 Foliemembran – systemer og montering
Bladet handler om systemer med foliemembran. Foliemembraner er tynne banevarer som fungerer som membran og dampsperre i våtrom. Foliemembranene brukes på både vegger og gulv, og dekkes med overflatebelegg.

BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering
Dette bladet omhandler systemer med våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS). Platesystemene fungerer som membran, og noen systemer fungerer også som dampsperre i våtrom. Systemene brukes mest på vegger, og platene dekkes av fliser.

BVN 52.200 Bygningsplater
Bladet omtaler kort vanlige platetyper brukt som underlag for membraner og overflatebelegg i våtrom, og beskriver aktuelle bruksområder for de ulike platetypene. Det er viktig å velge en platetype som ikke har for store fuktbevegelser, blant annet for å sikre tette membransjikt og hindre skader på overflatematerialet. Videre er riktige materialer og korrekt utførelse avgjørende for god kvalitet på de etterfølgende arbeidene og det ferdige resultatet.
 
 
 
Figuren viser soneinndeling i et baderom. Det er angitt minstemål for de våte sonene. Ill. SINTEF Byggforsk

28.06.2017