Bad med badekar: Våtromsnormen viser riktig planlegging og utførelse

Våtromsnormen beskriver hvordan man planlegger og bygger på en fuktsikker måte.

Innbygd badekar er populært, men krever omhyggelig utførelse. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
 
Badekar er til glede for store og små, men det lønner seg å sette seg inn i retningslinjene før man installerer eller bygger.

BVN 43.105 Baderom med badekar – planlegging og utførelse tar for seg baderom med innbygd eller frittstående badekar. Bladet gir retningslinjer for fallforhold på gulv, plassering av sluk, tilrettelegging for å erstatte badekaret med dusjløsning, innbygging av badekar og tilrettelegging for massasjekar (boblebad).

Tilrettelegg for å erstatte badekaret med dusjløsning

I et lite baderom med kombinert badekar og dusj kan det være en fordel å planlegge gulvet slik at man kan erstatte badekaret med dusjhjørne uten å måtte gjøre endringer i plassering av sluk eller i fall til sluk. Bladet beskriver løsninger for dette.
Planlegging av baderom med badekar. Badekaret kan tas ut og erstattes med dusjhjørne. Ill.: SINTEF 

Innbygde badekar krever gode inspeksjonsmuligheter

Innbygging av badekar krever omhyggelig utførelse med god fuktsikring og gode inspeksjonsmuligheter, fordi eventuelle fuktskader bak og under karet blir skjult.

Innbygging av massasjekar krever spesiell oppmerksomhet, siden man må ha tilgang til elektrisk utstyr og andre komponenter som krever ettersyn og vedlikehold.

Produktdokumentasjon

Badekar skal CE-merkes i henhold til produktstandard NS-EN 14516 (badekar uten massasjefunksjon) eller NS-EN 12764 (massasjekar) og ha en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk.

Man må kontrollere at ytelseserklæringen inneholder dokumentasjon på egenskaper som er nødvendige og gode nok for den tiltenkte bruken.
 

Figuren viser innbygging av badekar. Lukenes antall, størrelse og plassering tilpasses plassering av sluk og eventuelt innbygd utstyr. Ill.: SINTEF 

Bladet erstatter blad utgitt i 2002.


Andre nye og reviderte blader i Våtromsnormen

BVN 62.471 Egenkontroll av elektroarbeider. Sjekkliste for prosjektering
 
 

02.06.2021